Eglė Bučelytė

Televizijos žurnalistė, diktorė

Tomo Adomavičiaus nuotr.

Negaliu susitaikyti su kvailumu, chamizmu, narcisizmu, veidmainyste.

Eglė Bučelytė

Kiekvieną rytą stengiuosi pradėti mankšta: vasarą – rytiniu pabėgiojimu, kitais metų laikais – pasivaikščiojimu su šunimi. Tiesą sakant, labai sunku atsispirti pelėdos įpročiui ilgiau padrybsoti lovoje, juolab, kad darbai paprastai prasideda kiek vėliau nei kitiems žmonėms.

Man nėra gėda pasakyti, kad nesu feisbuko ar kitų socialinių tinklų vartotoja. Labiausiai vertinu tiesioginį bendravimą su tikrais, o ne virtualiais draugais.

Žurnaliste dirbu daugiau nei 30 metų. Šis darbas mane išmokė disciplinos, komandinio darbo. Tokia darbo veikla skatina nuolat domėtis, abejoti, kelti klausimus, gilintis ir niekuomet nenustoti aiškintis.

Esu be galo laiminga, kad turėjau galimybę matyti, kaip griūva Sovietų Sąjunga, gyventi atgimstant nepriklausomai Lietuvai ir pačiai dalyvauti šiame procese.

Sausio 13-osios atminimo medalis man ir reiškia atminimą dienos, kai daugelis, negalvodami apie savo sveikatą ir net gyvybę, laisva valia rinkosi pavojų. Gal nuskambės banaliai, bet tą naktį kiekvienas turėjo galimybę atlikti pareigą Lietuvos valstybei. Džiaugiuosi, kad aš šia galimybe pasinaudojau.

Brangiausias dalykas mano namuose yra namiškiai.

Eglė Bučelytė

Mano tėvai man padarė didelę įtaką renkantis specialybę. Abu jie – žurnalistai. Gyvenant namuose, kuriuose buvo daug spaudos, kuriuose netilo jų kasdienės diskusijos darbo ar kitomis aktualiomis temomis, pagaliau matant patį tėvų gyvenimo būdą neliko abejonių, kuo turėčiau tapti.

Geras žurnalistas jokiu būdu ne tas, kuris pats sau gražus ir besigiriantis savo darbais ir veikla. Geras žurnalistas paprastai dirba tyliai ir daug. Jis privalo abejoti, neturėti išankstinių nuostatų, būti atkaklus, savarankiškas, ir, svarbiausia, nepataikauti valdžiai.

Esu sakiusi, kad „žmonės negali būti nusivylę laisve“, nes negalima nusivilti tuo, dėl ko ištisos mūsų protėvių kartos buvo pasiryžusios mokėti didžiausią kainą.

Visiškai nesureikšminu emigracijos. Pripažįstu, kad valdžia nieko nedaro, jog žmonės nepaliktų Tėvynės, tačiau juk didžioji dalis emigrantų palaiko labai glaudžius ryšius su Lietuva, dalyvauja gimtosios šalies gyvenime. Kita vertus, niekada nebuvo tokių didelių galimybių mokytis, dirbti svetur, todėl tikiu, kad didelė dalis išvykusiųjų kada nors pritaikys įgytą patirtį ir namuose.

Jaučiu pasitenkinimą tuomet, kai prieš pat laidą nutikus svarbiems įvykiams, spėjame parengti reportažus, užtikrinti tiesioginį ryšį ir išsamiai informuoti „Panoramoje“. Vienas paskutiniųjų tokių įvykių – prof. Liudo Mažylio Vokietijoje rastas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas.

Man patinka slidinėti. Galbūt todėl, kad vieną kartą pabandžiusi, jau beveik trisdešimt metų negaliu liautis. Kaip dainavo V. Vysockis: „Gražiau už kalnus gali būti tik kalnai, kuriuose dar nebuvai.“

Visada vadovavausi taisykle nesiblaškant daryti tai, ką išmanau. Todėl ir likau visą gyvenimą ištikima vienai televizijai, nes dar vaikystėje suvokiau tėvų gyvenimo principą – būti pastoviam.

Eglė Bučelytė

Kai matau ar girdžiu save per televiziją, pagalvoju, kad nemėgstu per ją savęs nei matyti, nei girdėti.

Likimui esu dėkinga už galimybę dirbti išties įdomų darbą rimčiausiame televizijos kanale.

Skaitykite daugiau